aviation in World War 2
air aces of World War 2

CHINA

Captain Lee Kuei-Tan
Liu Chi-Sheng
Chin Shui-Tin
Liu Chui-Kang
Wong Sun-Shui


 

Chinese aces of World War Two

pilot

victories
Li Kwei-Tan 12
Lo Chi 11
Liu Tsui-Kan 11
Wang Kuang-Fu    (USAAF) 8
Chin Shui-Tin 8