aviation in World War 2
air aces of World War 2

USSR 

Ivan Kozhedoub
Grigori Rechkalov
Vladimir Abramov
Alexander Klubov
Piotr Kozachenko
Lidya Litvak
Siergiey Luganski


 


 

Soviet aces of World War Two

pilot

victories

pilot

victories
Ivan Nikitovich Kozhedub 62 Ivan Nikitovich Sytov 34
Aleksandr Ivanovich Pokryshkin 59 Alexei Semjonovich Smirnov 34
Nikolai Dmitriyevich Gulaev 57 Vasilii Alexandrovich Zaitsev 34
Grigorii Andreyevich Rechkalov 56 Ivan Nikiforovich Stepanenko 33
Kirill Alekseyevich Yevstigneyev 53 Andrei Yegorovich Borovykh 32
Arsenii Vasilyevich Vorozheykin 52 Mikhail Sergeevich Komelkov 32
Dmitrii Borisovich Glinka 50 Nikolai Fedorovich Krasnov 32
Alexander Ivanovich Koldun 46 Andrei Mihailovich Kulagin 32
Nikolai Mihailovich Skomorokhovov 46 Alexei Konstantinovich Ryazanov 32
Vladimir Ivanovich Bobrov 43 Mihail Dmitrievich Baranov 31
Georgii Dmitrievich Kostylev 43 Pavel Yakovlevich Golovachev 31
Sergei Ivanovich Gritsevets 42 Alexandr Fådorovich Klubov 31
Vitalii Ivanovich Popkov 41 Vasilii Vasiljevich Markov 31
Aleksei Vasiljevich Alelyukhin 40 Alexandr Nikolaevich Sitkovskii 31
Vladimir Georgiyevich Serov 39 Alexandr Sergeevich Kumanichkin 31
Vasilii Fjodorovich Golubev 39 Sultan Amet-Khan 30
Petr Afanasyevich Pokryshev 38 Fedor Fedorovich Arkhipenko 30
Ivan Ilyich Babak 37 Alexei Pavlovich Churilin 30
Sergei Danilovich Luganskii 37 Vladimir Gureevich Denisenko 30
Anatolii Gavrilovich Dolgikh 36 Nikolai Panteleevich Dunayev 30
Ivan Vasiljevich Fedorov 36 Sergei Grigoryevich Glinkin 30
Pavel Mihailovich Kamozin 35 Grigorii Kapitonovich Gyltyaev 30
Vladimir Dmitrievich Lavrinenkov 35 Ivan Dmitrievich Likhobabin 30
Aleksei Mihailovich Reshetov 35 Valentin Nikolayevich Makarov 30
Fedor Mihailovich Chubukov 34 Konstantin Afanasyevich Novikov 30
Petr Andreevich Gnido 34 Aleksandr Nikitovich Karasyev 30
Alexander Vasiljevich Kochetov 34 Shalva Nesterovich Kiriya 30